Marine Power Products
SPECJALISTYCZNA LINIA PRODUKTÓW DLA AKWARYSTYKI MORSKIEJ
Produkty
POKARMY
POKARMY DLA RYB
POKARMY DLA RYB MORSKICH
Powrót
MARINE POWER
OCEANIC MIX PŁATKI
MARINE POWER
CLOWNFISH POKARM DLA BŁAZENKÓW
MARINE POWER
SPIRULINA FORMULA GRANULES
MARINE POWER
KRILL FORMULA GRANULES
MARINE POWER
GARLIC FORMULA GRANULES
PROBIOTIC SOFT FORMULA
Powrót
MARINE POWER
PROBIOTIC SOFT FORMULA SIZE S
MARINE POWER
PROBIOTIC SOFT FORMULA SIZE M
MARINE POWER
PROBIOTIC SOFT FORMULA SIZE L
GEL FORMULA
Powrót
MARINE POWER
GEL FORMULA
POKARMY DLA KORALOWCÓW
POKARMY DLA KORALOWCÓW
Powrót
MARINE POWER
CORAL FOOD SPS POWDER
MARINE POWER
CORAL FOOD LPS GRANULES
MARINE POWER
CORAL FOOD LPS MINI GRANULES
SUPLEMENTY I TESTY
SUPLEMENTY
EASY LINE
Powrót
MARINE POWER
EASY SET 1 & 2
MARINE POWER
EASY ANIONS
MARINE POWER
EASY CALCIUM
MARINE POWER
EASY CATIONS
MARINE POWER
EASY KH/ALKALINITY
MARINE POWER
EASY MAGNESIUM
ADVANCED LINE
Powrót
MARINE POWER
ADVANCED CALCIUM
MARINE POWER
ADVANCED KH/ALKALINITY
MARINE POWER
ADVANCED MAGNESIUM
MARINE POWER
ADVANCED MINERAL SALT
PREPARATY AKWARYSTYCZNE
Powrót
MARINE POWER
NITRI-ACTIVE
MARINE POWER
BACTO-ACTIVE
Sole
SOLE
Powrót
MARINE POWER
REEF BASE SALT
MARINE POWER
REEF PLUS SALT
Wczytuje dane produktu...
Ulotki
Marine Power Krill
~10 MB Pobierz
Parametry soli
Rozumiemy konieczność utrzymania optymalnego składu wody w akwarium morskim. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze sole spełniały najwyższe wymagania wszystkich akwarystów. Z tego powodu przeprowadzamy ścisłą kontrolę jakości poprzez regularne testy naszych produktów. Każda partia jest badana w  laboratorium w celu analizy chemicznej, aby upewnić się, że jej skład pozostaje stabilny i zgodnie z oryginalną recepturą. Każdy klient może sprawdzić parametry chemiczne swoich soli, odwiedzając stronę Tropical-Marinepower.pl i wpisując nazwę soli oraz numer partii wydrukowany na dnie każdego wiadra.
Wybierz rodzaj soli
REEF BASE Salt
REEF PLUS Salt
Znaki 0/11
Wpisz numer partii
Sprawdź parametry chemiczne
Nie odnaleziono parametrów dla podanych wartości
04HJ2119
04HJ2319
04KW2219
04KW2419
05HJ3119
06KW0519
04HJ0519
04HJ2519
04KW2219
04KW2419
04HJ2119
32BK0819A
32BK0819B
32BK0819C
32BK0819D
32BK0819E
32BK0819F
36RG0419A
36RG0419B
36RG0419C
36RG0419D
36RG0419E
10KS0320/04
10KS0320/05
10KS0320/06
10KS0320/07
10KS0420/08
10KS0420/09
10KS0420/10
10RG0220/01
10RG0220/02
10RG0220/03
05KW3019
18BK2920/4
18BK2920/5
18BK2920/6
18KS2920/1
18KS2920/2
18KS2920/3
19KS0820/1
19RG0620/1
19RG0620/2
19RG0620/3
19RG0620/4
28KS0720/1
28KS0720/2
30MH2320/1
30MH2320/2
30MH2320/3
30MH2320/4
30MH2320/5
30MH2420/1
30MH2420/2
30MH2420/3
30MH2420/4
10BK1021/1
10BK1021/2
10BK1021/3
10BK1121/2
10BK1121/3
10KS1021/4
10KS1021/5
10KS1021/6
10KS1021/7
10KS1121/1
10KS1121/4
10KS1121/5
15DS1221/6
15DS1221/7
15DS1221/8
15DS1321/1
15KS1221/1
15KS1221/2
15KS1221/3
15KS1221/4
15KS1221/5
15KS1321/2
10KS1121/6
14SB0622/3
14SB0622/2
14SB0622/1
14SB0522/7
14SB0522/6
14SB0522/5
15PF1322/1
15PF1322/2
15PF1322/3
15PF1322/4
15PF1322/5
15PF1322/6
15PF1422/1
15PF1422/2
15PF1422/3
15PF1422/4
15PF1422/5
15PF1422/7
15PF1422/8
16DS1922/1
14SB0522/1
14SB0522/2
14SB0522/3
14SB0522/4
14SB0522/5
14SB0522/6
14SB0522/7
14SB0622/1
14SB0622/2
14SB0622/3
14SB0622/4
15PF1322/3
15PF1322/1
15PF1322/2
15PF1322/4
15PF1322/5
15PF1322/6
15PF1422/1
15PF1422/2
15PF1422/3
15PF1422/4
15PF1422/5
15PF1422/7
15PF1422/8
16DS1922/1
01SB0423/1
01SB0423/2
01SB0423/4
01SB0423/5
01SB0423/6
01SB0423/3
02DS1123/1
15SB1123/1
15SB1123/2
15SB1123/3
15SB1123/4
15AS1223/1
15AS1223/2
15AS1223/3
15AS1223/4
15AS1223/5
15AS1223/6
15SB1123/5
15SB1123/6
15SB1323/1
15SB1323/2
15SB1323/3
15SB1323/4
15SB1323/5
15SB1323/6
15SB1323/7
15SB1323/8
15SB1323/9
15SB1423/1
15SB1423/2
16DS1723/1
16DS1723/2
16DS1723/3
16DS1723/4
16DS1723/5
16DS1723/6
16DS1823/1
16DS1823/2
16DS1823/3
24DS1223/5
24DS1223/4
24DS1223/3
24DS1223/2
24DS1223/1
23PF0623/1
23PF0523/1
24DS1323/1
24PF1223/6
24PF1223/7
24PF1223/8
24PF1223/9
24PF1223/10
24PF1223/11
44DS0223/1
44DS0223/2
44DS0223/3
44DS0223/4
44DS0223/5
44DS0223/6
44DS0223/7
23DS0524/1
23DS0524/3
23DS0524/2
23DS0524/4
24SB1024/1
24SB1024/2
24SB1024/3
Powrót do formularza
Kontakt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania przez TROPICAL Tadeusz Ogrodnik odpowiedzi na moje zapytanie lub w celu uzyskania kontaktu z TROPICAL Tadeusz Ogrodnik oraz przyjmuję do wiadomości, że dane te będą przetwarzane przez TROPICAL Tadeusz Ogrodnik w Chorzowie ul. Opolska 25 i mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się tutaj: Tropical.pl/stopka

W przypadku chęci odwołania zgody złożonej poprzez wysłanie FORMULARZA należy na adres e-mailowy ochronadaych@tropical.pl wysłać e-maila z informacją o odwołaniu zgody
Wyślij

Spełnienie obowiązku informacyjnego

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK CHORZÓW UL. OPOLSKA 25

Niniejszy dokument został sporządzony w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016).

§ 1. Administrator danych osobowych
Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Tropical Tadeusz Ogrodnik informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Tropical Tadeusz Ogrodnik mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia  lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Tropical Tadeusz Ogrodnik w Chorzowie ul. Opolska 25.
Dane kontaktowe, związane z ochroną danych osobowych:
e-mail:
telefon: 32 249 92 10 w. 113
listownie: Chorzów 41-507, ul. Opolska 25

§ 2. Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka szczególnych cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.
 
§ 3. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od  firmy Tropical Tadeusz Ogrodnik dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Tropical Tadeusz Ogrodnik  informuje również o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 
§ 4. Zakres przetwarzania danych
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych, z którymi kontaktujemy się drogą teleinformatyczną, informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO. Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji, w przypadku:
a). Potencjalnych kontrahentów
Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana. Nie udzielenie zgody lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości kontaktu oraz z brakiem możliwości przygotowywania ofert marketingowych Administratora.
b). Kontrahentów
Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO oraz w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO. Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.
c). Pracowników
Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy i innych umów dodatkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, socjalne) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c).
Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.
 
§ 5. Źródło pozyskania danych osobowych
Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:
bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)
 
§ 6. Czas przetwarzania danych osobowych
Dane będą przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, chyba że przepisy prawa obligują Tropical do dalszego przetwarzania tych danych albo ich przetwarzanie jest z innych przyczyn dopuszczalnych prawem konieczne.
 
§ 7. Przekazywanie danych podmiotom trzecim
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Wyżej wymienione dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora, np. w zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom, usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym, firmom obsługującym systemy informatyczne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU TROPICAL-MARINEPOWER

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Tropical Tadeusz Ogrodnik z siedzibą w Chorzowie /41-507/ przy ul. Opolskiej 25.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Administrator, Serwis, Urządzenie) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w pkt I niniejszej Polityki Prywatności

I. Definicje
1. Tropical Tadeusz Ogrodnik z siedzibą w Chorzowie /41-507/ przy ul. Opolskiej 25 adres e-mail: tropical@tropical.pl
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych cookies
1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
? rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
? rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
? dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
? tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie, we własnym zakresie, zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje / usługi dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Produkty